page_banner

Մարդկային ռեսուրսներ

Բիզնեսի օգնական
Բիզնեսի վերահսկողություն
Բիզնեսի օգնական

Բակալավրի աստիճան և բարձր
Աշխատավայրում պատասխանատու
1 、 Խոսակցական անգլերենը և կարդալը և գրելը կարող են լիովին որակավորվել արտաքին առևտրի բիզնեսի համար, նախընտրելի է անգլերենի 6-րդ մակարդակը
2、0-2 տարվա աշխատանքային փորձ, նախընտրելի են թարմ շրջանավարտները

Բիզնեսի վերահսկողություն

Բակալավրի աստիճան և բարձր
Աշխատավայրում պատասխանատու
1 、 Խոսակցական անգլերենը և կարդալը և գրելը կարող են լիովին որակավորված լինել արտաքին առևտրի բիզնեսի համար
2、3-4 տարվա աշխատանքային փորձ